ადმინისტრაცია

რევაზ უზუნაძე

დირექტორი, პროფესორი

შორენა უზუნაძე

დირექტორის მოადგილე

მზია ბაკურიძე

სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ეთერი გოგიტიძე

ბიბლიოთეკის გამგე

ინგა შალამბერიძე

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

გულნაზ მატუა

ფინანსური მენეჯერი

დარეჯან უგულავა

საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

მერაბ უზუნაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

ნარგიზ ბუცხრიკიძე

სამედიცინო კაბინეტის უფროსი

ინგა ვარდიძე

მეცადინეობის მარეგულირებელი

ლიანა ქამადაძე

კომენდანტი