აკადემიის ისტორია

საზოგადოებრივი პროფესიული  სასწავლებელი, ბათუმის სამედიცინო აკადემია ფუნქციონირებს 1992 წლიდან.

აკადემია ამზადებს  პროფესიული განათლების სპეციალისტებს ჯანდაცვის მიმართულებით. არსებობის მანძილზე სასწავლებელი დაამთავრა ასობით ახალგაზრდა სპეციალისტმა, რომლებიც პროფესიის მიხედვით დასაქმებული არიან რეგიონის წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში, მოღვაწეობენ საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

აკადემიას გააჩნია თანამედროვე  მოთხოვნების  შესაბამისი  ინფრასტრუქტურა - მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზა (სასწავლებელი განთავსებულია შპს  „ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკის“ ბაზაზე).  საკუთარი სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა, ბიბლიოთეკა, კაბინეტ-ლაბორატორიები, აკადემიას გაფორმებული აქვს  ხელშეკრულებები, მემორანდუმები წამყვან  სამედიცინო  და ფარმაცევტულ  დაწესებულებებთან. აქვს მჭიდრო კავშირი   დამსაქმებლებთან. აკადემიას ჰყავს  წამყვანი პროფესიული მასწავლებლები.

 ბათუმის სამედიცინო აკადემია  მუდმივად არის სიახლეების ძიებაში და აქტიურად მონაწილეობს  სხვადასხვა ღონისძიებებში. მოდულური  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  დანერგვის  პროცესში  პროფესიული განათლების  რეფორმის  მხარდაჭერისათვის  2015 წელს  სამედიცინო აკადემიას  გადაეცა განათლების ხარისხის  განვითარების ეროვნული ცენტრის  მადლობის ბარათი .

აკადემია მონაწილეობდა  2016, 2019 და 2022 წლებში  გამართულ „ტურიზმისა და მედიცინია“  საერთაშორისო გამოფენებში. დაჯილდოებულია  „ექსპრო ბათუმი“ 2016 , 2019, 2022 წლების სერტიფიკატებით.

აკადემია არის  საქრთველოს კერძო კოლეჯების  ასოციაციის აქტიური წევრი 2016 წლის ბრენდირებაში  სასწავლებელმა მიიღო უმაღლესი შეფასება და მიენიჭა 5 ვარსკვლავი. აქვს  მოპოვებული „პროფესიული განათლების ჯილდო - 2022.“

2023 წლიდან  სასწავლებელი ორიენტირებულია ჯანდაცვის  და სხვა მიმართულებით კვალიფიციური,  კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრების მომზადებაზე.