აკადემიის ისტორია

საზოგადოებრივი პროფესიული სასწავლებელი, ბათუმის სამედიცინო აკადემია ფუნქციონირებს 1992 წლიდან.

აკადემია ამზადებს პროფესიული განათლების სპეციალისტებს ჯანდაცვის მიმართულებით. არსებობის მანძილზე სასწავლებელი დაამთავრა ასბოით ახალგაზრდა სპეციალისტმა, რომლებიც პროფესიის მიხედვით დასაქმებულნი არიან რეგიონის წამყვან სამედიცინო დაწესებეულებებში, მოღვაწეობენ საქართველოსა და მის ფარგლებს.

აკადემიას გააჩნია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (სასწაველებელი განთავსებულია ბათუმის "მედცენტრის ბაზაზე"), საკუთარი სტომატოლოგიური პოლოკლინიკა, ბიბლიოთეკა, კაბინეტ-ლაბორატორიები, აკადემიას გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები, მემორანდუმები წამყვან სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულბებთან. მჭიდრო კავშირი აქვს დამსაქმებლებთან. აკადემიას ჰყავს წამყვანი პროფესიული მასწავლებლები.

ბათუმის სამედიცინო აკადემია მუდმივად არის სიახლეების ძიებაში და აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის პროცესში პროფესიული განათლების რეფორმის მხარდაჭერისთვის 2015 წელს სამედიცინო აკადემიას გადაეცა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მადლობის ბარათი.

2016 წელს ტურიზმისა და სამედიცინო აღჭურვილობების პირველ საერთაშორისო გამოფენის ეგიდით გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის სასწავლებელს გადაეცა სერთიფიკატი.

აკადემია არის საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის აქტიური წევრი. 2016 წლის ბრენდირებაში სასწავლებელმა მიიღო უმაღლესი შეფასება და მიენიჭა 5 ვარსკვლავი.

სასწავლებელი ორიენტირებულია ჯანდაცვის მიმართულებით კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრების მომზადებისკენ.