მისია, ხედვა, ღირებულებები

მისია

მისიაა დანერგოს ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ჯანდაცვის მიმართულების პროფესიული/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი რეალიზებით უზრუნველყოს კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.

ხედვა

აკადემიის დეკლარირებული მისიიდან გამომდინარე, ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნის გათვალისწინებით მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრები და მუდმივი განვითარების გზით მოიპოვოს ლიდერობა.

ღირებულებები

ჩვენი საქმიანობის პრიორიტეტებია: გუნდური სულისკვეთება, მიზანსწრაფვა, ინოვაცია, მაღალპროფესიული და ეთიკური სტანდარტებით გამორჩეული სპეციალისტების მომზადება.