სიახლე

ონლაინ შეხვედრა ზუმში

  • 2021-03-22 11:13:40
news image

22 მარტს გაიმართა ონლაინ შეხვედრა ზუმში სამედიცინო აკადემიის "საექთნო განათლებისა" და "ფარმაციის (სააფთიაქო)" პროფესიულ საგანმნანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ პერსონალთან. განიხილეს საკითხები:

  • პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებები
  • სასწავლო პროცესის შიდა მონიტორინგის მიმდინარეობის მდგომარეობა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერმა მზია ბაკურიძემ წარმოადგინა ინსტრუმენტების ვერიფიკაციას ანგარიში; აკადემიის დირექტორმა რევაზ უზუნაძემ ისაუბრა პროფესიული განათლების მასწავლებლის სერტიფიცირებისათვის განსახორციელებელი სამუშაოების შესახებ. დღისწესრიგის საკითხზე ისაუბრეს აკადემიის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერმა ინგა შალამბერიძემ, შორენა უზუნაძემ (აკადემიის დირექტორის მოადგილე), მოდულების განმახორციელებელმა მასწავლებლებმა -მარინა კვირიკაძემ, ინგა ვარდიძემ, ნონა ქათამაძემ, სოფიო ბრუნჯაძემ.