სიახლე

ბათუმის სამედიცინო აკადემია

  • 2021-12-02 21:36:23
news image

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცია (სააფთიაქო)- მეორე სასწავლო წლის სტუდენტები (3-ლი ჯგუფი).სასწავლო პროცესი-პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე -  სპს,,ბაკურიძე და კომპანია“- აფთიაქში .მოდული: ,,მომხმარებლისათვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა " . მოდულის განმახორციელებელი პირი, პროფ. განათლების მასწავლებელი,ბიოლოგიის დოქტორანტი,სპს ,,ბაკურიძე და კომპანია"- აფთიაქის მენეჯერი -სოფიო ბრუნჯაძე