სიახლე

ბათუმის სამედიცინო აკადემია

  • 2021-12-02 21:40:23
news image

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცია (სააფთიაქო)-ს მეორე სასწავლო წლის სტუდენტები (3-ლი ჯგუფი). სასწავლო პროცესი-პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობა საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე -  სპს "ბაკურიძე და კომპანია"-ს აფთიაქში. მოდული: "მომხმარებლისათვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა". მოდულის განმახორციელებელი პირი, პროფ. განათლების მასწავლებელი, ბიოლოგიის დოქტორანტი, სპს "ბაკურიძე და კომპანია"-ს აფთიაქის მენეჯერი -სოფიო ბრუნჯაძე.