სიახლე

ტრენინგი დასამატებელი პროგრამების განმახორციელებელთათვის

  • 2022-10-27 22:25:08
news image

ბათუმის სამედიცინო აკადემია მონოპროფილური (ჯანდაცვის)  მიმართულებიდან გადადის რამდენიმე მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე. შესაბამისად, სასწავლებელი ემზადება ახალი პროგრამების („აღმზრდელი“ „კბილის სატექნიკო საქმე“ პსპ) დასამატებლად. მიმდინარეობს მეთოდური მუშაობა პროგრამებზე შემოყვანილ მასწავლებელთა  კორპუსის კომპეტენციის გასაძლიერებლად   21 ოქტომბერს  ჩატარდა  ტრენინგი. იგი დაეთმო პსდ  ავტორიზაციის  მეორე სტანდარტს  „საგანმანათლებლო პროგრამა“. ტრენინგი მიჰყავდა  აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერ მზია ბაკურიძეს. განხილული იქნა საკითხები: საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა და შემუშავება; პროგრამების განხორციელების რესურსები; საგანმანათლებლო პროგრამების  შეფასება და განვითარება;  სასწავლო პროცესის  უზრუნველყოფით სასწავლო მიზნების მიღწევა... იყო შეკითხვები, აზრთა გაზიარება...