სიახლე

2022 წლის ტესტირების შედეგად ბათუმის სამედიცინო აკადემიის პროფესილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ

  • 2022-10-07 14:40:53
news image

2022 წლის ტესტირების შედეგად ბათუმის სამედიცინო აკადემიის

  პროფესილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ აპლიკანტთა

საყურადღებოდ

დოკუმენტების მიღება-წარმოებს  განცხადების გამოქვეყნებიდან 08 ოქტომბრის ჩათვლით, 10.00-დან - 18.00 საათამდე ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში (ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება, ტბეთის ქ.№4, მე-2 სართული, ოთახი №202)

       აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა.  განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ -  (ივსება ადგილზე);

ბ.  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (დედანთან ერთად);

გ.  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

დ. ორი ფოტოსურათი.

            გთხოვთ გაითვალისწინოთ !

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული აპლიკანტი თუ 08 ოქტომბრის 17.00-მდე არ წარმოადგენს დოკუმენტაციას არ ჩაირიცხება უფლებამოპოვებულ პროგრამაზე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 577661477;   593407080;  593129318.