სიახლე

ISOსერტიფიკატი - შორენაუზუნაძეს

  • 2023-06-01 15:01:54
news image

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის დირექტორის მოადგილე შორენა უზუნაძე გახდა ISO სერტიფიკატის მფლობელი. მან წარმატებით გაიარა კურსები „ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები-მოთხოვნები“-ს შეასაბამისად. ქალბატონ შორენას რეგალიებს შეემატა „სერტიფიცირებული აუდიტორის“ რეგალია. რაც მას აძლევს შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღოს შიდა აუდიტის ჩატარებაში, მენეჯმენტის სისტემის, შემუშავება-დანერგვის ღონისძიებაში როგორც სერტიფიცირებულ ასევე სერტიფიკატის მაძიებელ კომპანიებში. კურსის წარმატებით დასასრულების დასტურად გადაეცა ISO სერტიფიკატი. ქალბატონ შორენას ვულოცავთ ამ კიდევ ერთ დიდ წარმატებას. გვეამაყები!