სიახლე

გძელდება ჩვენი ღონისძიებები, შეხვედრები, დისკუსიები, ტრენინგები...

  • 2023-10-30 09:30:11
news image

20.10. 23. ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში გაიმართა აკადემიის პსპ საექთნო განათლების პროფესიულ სტუდენტებისთვის აჭარის საექთნო ასოციაციის შეხვედრა და ტრენინგი თემაზე: ,,ღირსეული შრომის პირობები ექთნებს"'.

პროექტის მიზანი იყო ექთნების შრომითი პირობების გაუმჯობესება .

- შეხვედრაზე განხილული იქნა შრომის სამართლის მნიშვნელოვანი საკითხები:

- ინდივიდუალური შრომითი უფლებები,

- კოლექტიური შრომითი ურთიერთობები,

- სოლიდარობა, გაერთიანების თავისუფლება, გაფიცვა,

- ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება

- დასვენების ცნებისა და ღირებულების შესახებ ცნობიერების გაზრდა;

- პირველადი პროფკავშირების შექმნა და მათი ხილვადობის გაზრდა მედიაკამპანიების გზით;

- ეკრეტული შვებულების ანაზღაურება;

- შევიწროება და სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე;

- დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმები;

- შეხვედრას წარუძღვა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრი მეგი ბაკურიძე.

- პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში.