სიახლე

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის შესაფასებლად ფიზიკურ - ქიმიური რეაქციების განხორციელება

  • 2024-04-19 15:34:15
news image

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის შიდა მონიტორინგის ჯგუფი აგრძელებს შეხვედრებს - ღია ლექციებისა და პრაქტიკულ მეცადინეობების მონიტორინგს. პსპ როგრამა ფარმაცია (სააფთიაქო) მეორე სასწავლო წლის სტუდენტები. მოდული: ,,სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1"- პრაქტიკული მეცადინეობა - დემონსტრირებით თემა: ,,სამკურნალო საშუალებების ხარისხის შესაფასებლად ფიზიკურ - ქიმიური რეაქციების განხორციელება'' - მოდულის განმახორციელებელი - პროფ. განათლების მასწავლებელი, ქიმიკოსი-მარინე ბაკურიძე.